Basisscholen hebben nauwelijks verstand van hoogbegaafdheid

Standaard

Wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid is nauwelijks doorgedrongen tot Nederlandse basisscholen. De invloed van Jacob Cats’ versregel Vroeg rijp, vroeg rot, vroeg wijs, vroeg zot is nog springlevend.

Dit blijkt uit het proefschrift  Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden waarop Willy de Heer op 12 september 2017 promoveert aan de Universiteit Leiden. Ongeveer 2,5 procent van alle leerlingen is hoogbegaafd.

…..

Wat zijn de gevolgen voor hoogbegaafde leerlingen?

Als op school niet wordt erkend dat zij op een ander cognitief en  sociaal-emotioneel niveau functioneren, lopen ze vaak vast. Sommigen komen uiteindelijk terecht op het vmbo of worden thuiszitter. Daarnaast krijgen ze psychische problemen zoals een laag zelfbeeld of een depressie. Een kind dat wordt gedwongen om boeken te lezen op een voor hem veel te laag niveau, raakt niet alleen het plezier in lezen kwijt. Het gaat ook denken dat het heel erg raar is.’

…..

Vooral op jonge leeftijd is de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van zeer makkelijk lerende kinderen heel groot. Daarom is er voor hen vanaf groep 1 aangepast onderwijs nodig. Leerkrachten van die groep moeten dan dus al heel alert zijn; kinderen van wie ze op grond van de resultaten van het leerlingvolgsysteem vermoeden dat ze zeer makkelijk kunnen leren, moeten tijdig verder worden onderzocht. Graag zou ik een kenniscentrum willen opzetten dat ervoor gaat zorgen dat de wetenschappelijke kennis over deze doelgroep  doordringt in de samenleving. Het wordt hoog tijd dat de wetenschap wordt toegepast in het Nederlandse onderwijs.’

…..

Lees hier het hele artikel op BalansDigitaal