‘Een hoog IQ is geen zegen, eerder een vloek’

Standaard

Ingrids kinderen zijn allebei hoogbegaafd. Haar jongste zoon Timo (15) ging met 10 jaar, op eigen verzoek, naar de middelbare school, waar hij geen aansluiting vond bij klasgenoten. Ingrid moest Timo noodgedwongen een half jaar thuis houden en uiteindelijk volgde zelfs een depressie. “Hoogbegaafdheid bij kinderen is eerder een vloek dan een zegen.” (*)

….

Probleemgeval

“Uit nieuwe testen bleek dat Timo’s sociale welbevinden ernstig onder druk stond. Zijn zelfbeeld was vreselijk negatief. Op school gingen alle deuren dicht. We hebben besloten Timo thuis te houden, noodgedwongen. Ook andere scholen in de omgeving wilden ‘zo’n probleemgeval’ niet hebben. Het is ons letterlijk gezegd. Na de zomervakantie kon hij terecht op een school met een keurmerk voor hoogbegaafdheid. Daar heeft hij, in VWO 2, door een andere aanpak leren leren. Timo wilde ook bij een groep horen en vrienden maken. Dat lukte hem niet door zijn eerdere ervaringen.”

….

Lees het hele artikel hier

Basisscholen hebben nauwelijks verstand van hoogbegaafdheid

Standaard

Wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid is nauwelijks doorgedrongen tot Nederlandse basisscholen. De invloed van Jacob Cats’ versregel Vroeg rijp, vroeg rot, vroeg wijs, vroeg zot is nog springlevend.

Dit blijkt uit het proefschrift  Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden waarop Willy de Heer op 12 september 2017 promoveert aan de Universiteit Leiden. Ongeveer 2,5 procent van alle leerlingen is hoogbegaafd.

…..

Wat zijn de gevolgen voor hoogbegaafde leerlingen?

Als op school niet wordt erkend dat zij op een ander cognitief en  sociaal-emotioneel niveau functioneren, lopen ze vaak vast. Sommigen komen uiteindelijk terecht op het vmbo of worden thuiszitter. Daarnaast krijgen ze psychische problemen zoals een laag zelfbeeld of een depressie. Een kind dat wordt gedwongen om boeken te lezen op een voor hem veel te laag niveau, raakt niet alleen het plezier in lezen kwijt. Het gaat ook denken dat het heel erg raar is.’

…..

Vooral op jonge leeftijd is de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van zeer makkelijk lerende kinderen heel groot. Daarom is er voor hen vanaf groep 1 aangepast onderwijs nodig. Leerkrachten van die groep moeten dan dus al heel alert zijn; kinderen van wie ze op grond van de resultaten van het leerlingvolgsysteem vermoeden dat ze zeer makkelijk kunnen leren, moeten tijdig verder worden onderzocht. Graag zou ik een kenniscentrum willen opzetten dat ervoor gaat zorgen dat de wetenschappelijke kennis over deze doelgroep  doordringt in de samenleving. Het wordt hoog tijd dat de wetenschap wordt toegepast in het Nederlandse onderwijs.’

…..

Lees hier het hele artikel op BalansDigitaal

De intensipaat

Standaard

Ik had eigenlijk al lang een burn-out moeten hebben. Ik heb mezelf uitgewoond, vermoeid, bijna door de toeslaande verveling in de academische mallemolen laten vermalen, ik heb lood in mijn schoenen gehad, jeuk gehad van protocolneukers en rondjes gezwommen in de circulaire bureaucratie. Uiteindelijk werd ik moe van mezelf, oververmoeid,…

De laatste jaren wordt ineens veelvuldig het woord millennial in één zin genoemd met het woord burn-out. Ik zie mezelf niet als millennial. Eigenlijk ben ik ook geen 28, maar 50. En toch ook weer 28. En 40. En soms zelfs 20 of 60. Maar dat hangt van de context af; fysieke leeftijden zijn maar getalletjes. Eigenlijk is niets in mijn ontwikkeling normaal, en normaal hangt dan weer af van de cultuur en het milieu waarin je geboren en opgegroeid bent. Vaak is me gevraagd of ik expres zo abnormaal doe.

….

Ik trok me terug in het veilige semi-kluizenaarschap van mijn rijke innerlijke leven, waarbinnen ik intens genoot van het bezoeken van vreemde landschappen en sterrenstelsels. …

De confrontatie met mijn externe leven maakte me in vlagen verdrietig en eenzaam. Mijn leeftijdgenoten hadden geen kaas gegeten van mijn gedachtegangen, kennis, vocabulaire en fantasie. Mijn taalgebruik in de klas maakte me daar tot het professortje, terwijl ik zocht naar raakvlakken met kinderen die om wat voor reden dan ook afweken van het vulgair-populaire. …

Lees hier het hele artikel bij Stichting Hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen en tieners worden gepest en buitengesloten

Standaard

Bijna niemand heeft er problemen mee om hoogbegaafden openlijk irritant te noemen, en ze te pas en te keur bijnamen te geven. Vele hoogbegaafde kinderen en tieners worden op school gepest en buitengesloten. Dit gebeurt op volwassen leeftijd op de werkvloer en op latere leeftijd in verpleegtehuizen meestal nog. Meisjes passen zich aan en verliezen daarmee hun zelfbeeld, jongens sluiten zich af en krijgen vervolgens het verwijt dat ze sociaal onhandig zijn.

De reguliere GGZ en jGGZ hebben in de regel gebrekkige kennis van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en zijn, met oog op hoogbegaafdheid, vaak schuldig aan DSM misdiagnoses. Ze zijn, uitzonderingen daargelaten, dan ook niet de meest geschikte behandelaars van hoogbegaafden met een specifieke hulpvraag of met een grote behoefte aan ondersteuning.

De stap richting oplossingen voor de groep hoogbegaafden, die zo’n 2-5% van de Nederlandse bevolking beslaat: aanpassing van de Grondwet. Zodat discriminatie op basis van cognitief vermogen niet is toegestaan in ons land.

Ben jij zelf hoogbegaafd, werk je met hoogbegaafden en ervaar jij discriminatie op één of meerdere vlakken? Meld dit. Individuele casussen worden niet aangenomen, maar bij meerdere meldingen moet onderzoek worden gedaan.

Lees hier het hele artikel van de stichting Hoogbegaafd HB!

Actie voor hoogbegaafde leerlingen

Standaard

Stichting Proo, het bestuur van de openbare basisscholen in acht Veluwse gemeenten, heeft plannen om zich nog meer te gaan richten op hoogbegaafde leerlingen en meerpresteerders. Die keuze heeft de organisatie recent gemaakt. Hoe ze dat concreet gaat oppakken moet de komende maanden duidelijk worden.

Hoogbegaafdheid is een onderkend probleem. Vaak gaat het om zorgleerlingen, die onvoldoende begrepen worden. Daar willen we wat aan doen”, zegt Berend Redder als voorzitter van het bestuur. De Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe, maakt samen met 38 schoolbesturen onderdeel uit van het samenwerkingsverband ‘Zeeluwe’. “Daarin zijn we wettelijk verplicht leerlingen een passend aanbod te geven. De juiste zorg, met als doel het kind nabij. Dus niet meer in taxibusjes.”

Expertise
Omdat niet ieder schoolbestuur elke vorm van passend onderwijs kan aanbieden, is expertise gewenst. “Daar hebben wij naar gekeken. We hebben besloten te gaan voor hoogbegaafde leerlingen en meerpresteerders. Dat zijn niet altijd de kinderen die probleemloos het VWO of Gymnasium aankunnen. Dat wordt onze expertise en kunnen we ook de andere besturen aanbieden.” Naar schatting valt zo’n twee procent van de leerlingen onder de categorie.

Lees meer in het oorspronkelijke artikel op De Stentor.

Bij normale mensen voel je je juist dommer

Standaard

 

Het lijkt een flinke tegenstelling. Liset (31) is hoogbegaafd, maar toch lukt het haar niet om een baan te vinden. “Op een of andere manier voel je je bij normale mensen juist dommer. Samenwerken is hierdoor heel vermoeiend. Je bent telkens aan het terugschakelen en compenseren. Ik word er erg onzeker van.”

“Sommige mensen zullen zeggen: je bent gewoon een lastige klootzak”, vervolgt hij. “Het is moeilijk uit te leggen. Hoogbegaafden zijn erg eigenzinnig maar ook heel gevoelig. Je betrekt spanningen op jezelf en als anderen tegen je ingaan is dat emotioneel moeilijk te verwerken. Je wordt er een wrak van en kunt er nachten niet van slapen. Op dit moment durf ik niet te solliciteren omdat ik bang ben gekwetst te worden.”

 

Lees verder…

Nieuwe club voor organisatie HB-opstap

Standaard

Inmiddels twee jaar geleden zijn Arnold ter Stege en Marga Spaanjaars gestart met HB-opstap. Ons doel was hoogbegaafde volwassenen een plaats te bieden waar zij op een ontspannen manier gelijkgestemden konden ontmoeten. In deze twee jaar hebben we met veel verschillende mensen heel interessante contacten en gezellige avonden gehad. We merkten echter ook dat we onvoldoende tijd hadden om nog meer naamsbekendheid te creëren voor HB-opstap. Daarom zijn we op zoek gegaan naar vrijwilligers die het organiseren van ons zouden willen overnemen. En die hebben we gevonden!

Met ingang van dit jaar zijn drie enthousiaste mannen gestart: Vincent, Hendri en Dirk nemen ons initiatief over en zullen het nog meer nieuw leven inblazen.

Wij, Arnold en Marga, zijn hier heel blij mee, en wensen hen en alle deelnemers aan HB-opstap heel veel inspirerende en fijne avonden toe!

 

HB-opstap in 2016

Standaard

Op 14 december wordt de laatste HB-opstap avond van het jaar 2015 georganiseerd. Dan zijn we alweer 2 jaar “op stap”…

We hebben heel veel verschillende mensen mogen ontmoeten. Heel divers, maar met een gemeenschappelijke deler, waardoor er regelmatig diepgaande gesprekken plaatsvonden. Over ervaringen uit het eigen leven, maar ook over algemene thema’s, actualiteiten of over al of niet gedeelde meningen en overtuigingen.

Oproep: vrijwilligers voor HB-opstap

Standaard

Oproep: vrijwilligers voor HB-opstap

Wij, Arnold ter Stege en Marga Spaanjaars, zijn anderhalf jaar geleden gestart met het initiatief van HB-opstap. Inmiddels een gezellige, ongedwongen avond, waar we een aantal vertrouwde en ook steeds nieuwe mensen ontmoeten.
We willen heel graag dat deze avonden ook in 2016 een vervolg kunnen krijgen, maar zowel Arnold als ik zijn behoorlijk druk bezet.
Daarom zoeken we enthousiaste vrijwilligers die ons initiatief willen voortzetten in 2016.
Heb je interesse? Neem dan even contact op met één van ons.

Wil je even sfeer proeven? Kom dan naar de laatste HB-opstap avond voor de zomervakantie op a.s. maandag 15 juni!

Kom je ook 18 mei?

Standaard

Maandag 18 mei hopen we weer nieuwe en oude gezichten te zien bij HB-opstap in de Belgische Keizer!

We hebben in de bijna anderhalf jaar dat we HB-opstap organiseren al veel leuke, verrassende, gezellige en boeiende ontmoetingen gehad op deze avonden.
Naast herkenning en enthousiasme bij velen, merkten we ook dat een aantal mensen vooraf lang geaarzeld had om te komen. Vaak speelden de verwachtingen een rol: pas ik wel bij deze groep mensen, ben ik wel echt hoogbegaafd, waar praat iedereen dan over en hoor ik daar wel bij? Achteraf blijkt dit vaak erg mee te vallen. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn. We vinden elkaar in het zoeken van contact en gezamenlijke gespreksonderwerpen, die over heel diverse onderwerpen kunnen gaan.
Aan iedereen die weleens heeft gedacht “misschien is dit wel wat voor mij” daarom deze keer een speciale uitnodiging: neem nu de kans en kom eens kijken. Het kost je niets (behalve je eigen drankjes) en wie weet, kom je wel interessante mensen tegen!
Als je komt, dan vooraf graag even aanmelden.