HB-opstap in 2016

Standaard

Op 14 december wordt de laatste HB-opstap avond van het jaar 2015 georganiseerd. Dan zijn we alweer 2 jaar “op stap”…

We hebben heel veel verschillende mensen mogen ontmoeten. Heel divers, maar met een gemeenschappelijke deler, waardoor er regelmatig diepgaande gesprekken plaatsvonden. Over ervaringen uit het eigen leven, maar ook over algemene thema’s, actualiteiten of over al of niet gedeelde meningen en overtuigingen.