Privacystatement

HB-Opstap vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HB-Opstap houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Er vindt bij HB-Opstap geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats. Persoonsgegevens worden uitsluiten gebruikt ten behoeve van de organisatie van de HB-Opstap avonden en de communicatie met de bezoekers. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en niet verstrekt aan derden.

Opvragen, wijzigen of verwijderen van geregistreerde persoonsgegevens

Voor het opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen van bij Hb-Opstap bekende persoonsgegevens kunt u contact op nemen met de organisatie via info@hb-opstap.nl

Links naar andere sites

Op de website van HB-Opstap zijn links naar websites van derden opgenomen. HB-Opstap draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar info@hb-opstap.nl