Sterke punten van hoogbegaafden, en mogelijke problemen

Sterke punten Mogelijke problemen
Nieuwsgierig, zoekt naar betekenis en zin. Stelt pijnlijke vragen; overdreven in zijn interesses
Verwerft en onthoudt informatie makkelijk en snel. Ongeduld met anderen, houdt niet van basisoefeningen.
Intrisieke motivatie. Eigenzinnig; verzet zich tegen beïnvloeding
Lost graag problemen op; in staat concepten en synthesen op te stellen en te abstraheren Verzet zich tegen routine-oefeningen, stelt de onderwijsmethoden ter discussie
Zoekt naar verbanden naar oorzaak en werking. Houdt niet van onduidelijkheden en onlogische zaken (bijvoorbeeld tradities en gevoelens)
Benadrukt waarheid, gelijkheid en eerlijkheid. Maakt zich zorgen om humanitaire zaken.
Uitgebreide woordenschat; beschikt over veel informatie die verder gaat dan die van leeftijdsgenoten. Kan zijn spreekvaardigheid benutten om te manipuleren; is verveeld door school en leeftijdsgenoten.
Hoge verwachtingen van zichzelf en anderen. Intolerant, perfectionistisch, neigt tot depressie.
Creatief en vindingrijk; bewandelt graag nieuwe wegen. Verstoort het gelijk opgaan van de groep.
Kan zich intensief concentreren; laat zich niet van eigen interesses afleiden. Verwaarloost plichten of mensen als hij/zij geconcentreerd is; verzet zich tegen onderbrekingen; stijfkoppigheid.
Heeft veel energie. Is gefrustreerd bij inactiviteit.
Onafhankelijk; heeft voorkeur voor individueel werk; vertrouwt op zichzelf. Wijst voorstellen van peers of ouders af; nonconformistisch.
Uiteenlopende interesses en vaardigheden; veelzijdig. Kan ongeorganiseerd en chaotisch werken; is gefrustreerd door gebrek aan tijd.
Sterker gevoel voor humor. Peers begrijpen de humor niet; hangt de clown van de klas uit.