Ubuntu-beleving

Standaard

Ubuntu-beleving, Ubuntu..iets Afrikaans? Dat klopt! Misschien heeft u wel eens gehoord van het woord. Het is vooral bekend als open source besturingssysteem voor computers, en hiervan bestaat sinds kort ook een versie voor mobiele telefoons.

Wikipedia geeft de volgende vertalingen voor Ubuntu:

  • “Eén-zijn”
  • “Menselijkheid tegenover anderen”
  • “Ik ben omdat wij zijn”
  • “Menselijk worden door anderen”

Het idee achter Ubuntu, het woord “open source” verklapt het al een beetje, houdt in dat iedereen die een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het product wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces.
Het gebeurt vanuit de beleving dat als je samen iets maakt, je gebruik maakt van een ieders kwaliteit en zo mooie, en soms grootse, dingen kan bereiken. Linux, waar het softwareproduct Ubuntu op gestoeld is, is hier een prachtig voorbeeld van. Programmeurs van over de hele wereld die vinden dat het gratis en beter kan, hebben de handen ineen geslagen en zijn gaan samenwerken. Zonder negatieve gedachten en/of houding jegens een ander, samen een topproduct maken. En Apple (Mac-os) en Windows hebben het hen echt niet gemakkelijk gemaakt! Toch is het hen gelukt! Het geloof dat je samen meer kunt bereiken dan ieder apart zou kunnen, is een boeiende filosofie en levenshouding. En ondertussen ook beproefd, zoals dus onder andere met Linux en allerlei samenwerkingsverbanden die gestoeld zijn op deze gedachte, zoals Ubuntu038.
Hieruit blijkt dat als mensen met een open vizier hetzelfde doel nastreven, elkaars talenten stimuleren en benutten en dit als middel in zetten, vanuit een positieve basis, dat zij bijzondere veranderingen teweeg kunnen brengen.

Waarom nou deze uitleg over Ubuntu zult u zich misschien afvragen.
HB-Opstap is gestart vanuit dit gedachtengoed. Uw inbreng, vanuit uw kracht en talent, op welk vlak dan ook, zou aan deze avonden een extra dimensie kunnen toevoegen. Maar er ligt geen (na)druk op om dit ook te moeten. Een voorbeeld: Iemand die lekker kan bakken neemt een eigen appeltaart mee. Een netwerker helpt mee  met het vergroten van het bereik van HB-Opstap. Enzovoorts.
Wij, Marga en Arnold, zien het als onze taak de avonden van HB-Opstap af te stemmen op het publiek en bewaken het initiële doel van deze avonden. En misschien ontstaat er, door de het planten van dit zaadje, door de inbreng van de aanwezigen, meer. Wie weet…..

Meer informatie over de Ubuntu-filosofie is te lezen op Ubuntu-nl