Testimonials

“Met enige gereserveerdheid ben ik ingegaan op de uitnodiging van Arnold ter Stege en Marga Spaanjaars om een bezoek te brengen aan de HB-avond ~ de tweede al weer ~ in Zwolle. Het was zo bedoeld want zo bleek later ~ Ruud Rensink was namens Mensa aanwezig om dit initiatief in de regio Zwolle te erkennen en daar waar mogelijk te ondersteunen. Vanuit zijn presentatie namens Mensa werden enkele onderzoekstechnische waarden aangekaart en aspecten erbinnen toegelicht. Het vervolg was een vrije conversatie tussen hem en de andere geïnteresseerde bezoekers. De sfeer was in de context van het herkennen van gelijksoortige situaties vanuit een ieders individuele en persoonlijke context. De gemoedelijkheid is gelegen in het feit dat er van misverstanden nauwelijks sprake is dan wel het begrip dat er ruimte geboden wordt een eventueel onbegrip in wederzijds vertrouwen uit te spreken en toe te lichten. Dat maakt dat er nauwelijks tot geen defensiviteit binnen de de dialogen speelt zoals vaak wel bij anderen. Dit geeft de garantie voor ‘je zelf kunnen en mogen zijn’ binnen de context van Hoog Begaafdheid en Hoog Sensitiviteit en de aspiratie de volgende keer weer aanwezig te willen zijn.”

– Apprenti –


“Ik vond het fijn om ervaringen met andere HB-ers uit te wisselen tijdens de HB-opstap avond. Ik vond het goed dat het echt over HB zijn ging, daar waar het tijdens andere dergelijke informele borrels toch eerder gaat over elkaars werk, hobby’s en dagelijks leven in het algemeen. In sommige ervaringen van anderen omtrent HB herkende ik me volledig, terwijl andere ervaringen niet met de mijne overeen kwamen. Voor mij beide erg leerzaam. De sfeer was informeel, vertrouwd en open, wat het makkelijk maakte om mijn verhaal met iedereen te delen.”

– Bezoeker eerste HB-Opstap Zwolle –

 
“Wat ik leuk vond was om verschillende mensen te ontmoeten die elkaar in bepaalde aspecten herkennen. Ik denk dat het daarom alleen al goed is dat deze avonden worden georganiseerd.”

– Bezoeker eerste HB-Opstap Zwolle –